Przedstawiam Wam moje portfolio.
Fotografie, nie wymyślone lecz odkryte przeze mnie w portretach, reportażach, plenerach. Są odbiciem emocji, piękna chwili, ulotnego światła. Niektóre z nich brały udział w konkursach. Pobudziły wyobraźnie jurorów. Stały się własnością innych. A mnie nauczyły jednego…
Żeby nigdy nie chować aparatu fotograficznego dopóki nie opuszczę miejsca sesji.