ŚLUB

Przedstawiam Wam moje portfolio.

Fotografie, nie wymyślone lecz odkryte przeze mnie w portretach, reportażach, plenerach. Są odbiciem emocji, piękna chwili,ulotnego światła. Niektóre z nich brały udział w konkursach. Pobudziły wyobraźnie jurorów. Stały się własnością innych. A mnie nauczyły jednego….

Żeby nigdy nie chować aparatu fotograficznego dopóki nie opuszczę miejsca sesji.